Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden digitale producten
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en bestellingen van digitale producten die te koop worden aangeboden op www.aimce.nl. Gebruik maken van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling via de webshop van AIMCE houdt in dat u deze algemene verkoopvoorwaarden aanvaardt.

Gegevens onderneming:
KVK-nummer: 76414779
BTW-nummer: NL003083789B97

1 Aanbiedingen, prijzen en betalingen
1.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s en inclusief 21% BTW.
1.2 De betaling van de aangeboden digitale producten op www.aimce.nl geschiedt online en via de aangeboden betaalmethodes. Na een succesvolle betaling krijgt u vanaf dat moment toegang tot het digitale product.
1.3 Met de plaatsing van een bestelling en de betaling van een digitaal product gaat de koper een definitieve koopovereenkomst aan met AIMCE. De voorwaarden van deze overeenkomst zijn op www.aimce.nl beschikbaar voordat en op het moment dat u een product bestelt.
1.4 Een definitieve overeenkomst geeft de koper het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht voor het gebruik van de digitale producten. Het intellectueel eigendomsrecht en de wettelijke auteurschap blijven te allen tijde bij AIMCE.
1.5 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is AIMCE niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

2 Intellectuele eigendomsrechten
2.1 Alle intellectuele eigendomsrechten betreffende digitale producten, zowel in hun geheel als in onderdelen, blijven onverminderd eigendom van AIMCE. U verplicht zich ertoe iedere handeling na te laten, die inbreuk doet op het intellectueel eigendomsrecht.
2.2 AIMCE garandeert dat de aan u geleverde digitale producten geen inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht van derden.

3 Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid
3.1 AIMCE is niet aansprakelijk voor schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de betreffende producten.
3.2 Correspondentie en/of levering vindt plaats via email en internet. U bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van het juiste (email)adres aan AIMCE. Daarnaast bent u ook verantwoordelijk voor het juist instellen van uw PC/laptop en eventueel aanwezige programma’s zoals firewalls, spamfilters en virusscanners, zodat aan u verstuurde berichten en digitale producten kunnen worden ontvangen.
3.3. U kunt geen rechten ontlenen aan de adviezen uit de bestanden. Raadpleeg hiervoor altijd de officiële partij (accountant of belastingdienst).
3.4 AIMCE probeert alle informatie zo accuraat mogelijk te laten zijn. AIMCE garandeert echter niet dat alle informatie, beschrijvingen van producten en inhoud van de producten accuraat, volledig, betrouwbaar, actueel of foutloos zijn. AIMCE is dan ook nimmer aansprakelijk voor schade aan u of aan derden als gevolg van mogelijke fouten en/of onduidelijkheden in informatie, beschrijvingen en/of producten.

4 Copyright en niet toegestaan gebruik van downloads en digitale producten
4.1 Op de digitale producten van AIMCE berust copyright. Het is daarom niet toegestaan de gekochte digitale producten te kopiëren en/of te verspreiden en/of commercieel te exploiteren.
4.2 Het is niet toegestaan om “afgeleide werken” te maken door de downloads te modificeren en vervolgens te verspreiden of commercieel te exploiteren.

5 Bestelling annuleren
5.1 Op digitale producten van AIMCE geldt geen recht van retour. Annuleren van reeds uitgevoerde en geleverde bestelling is om deze reden niet mogelijk.
5.2 Na aankoop van een digitaal product vervalt het recht op ontbinding van de koop.

6 Gegevensbeheer
6.1 Indien u een bestelling plaatst bij AIMCE, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van AIMCE, AIMCE zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
6.2 AIMCE respecteert de privacy van de gebruikers van de website en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

7 Diversen
7.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden in strijd is met enig toepasselijk recht, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door AIMCE vast te stellen nieuwe vergelijkbare bepaling.
7.2 Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
7.3 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter in Nederland.